Time modne kvinner

time modne kvinner

Er det ikke lov å  feste og høre på musikk etter 40? Bør vi slutte med sex etter 35 år også? Flere blir pappa i høy alder. Nope, vi gjør heller som Kate Moss Lar håret flagre og koser oss på festival. Et bilde publisert av Kate Moss Agency katemossagency mandag Undersøkelsen viser også at, selv om mange syns alle bør få være på sosiale medier, uansett alder, så er det også noen som mener at Twitter  bør droppes ved 47 års alder og at Facebook-profilen bør fjernes ved fylte 49 år.

Men hvem tror de egentlig holder Facebook i live? Jo det er jo folk over 40, og særlig folk over Yngre har for lengst gått videre Andre festlige funn nettsiden, for folk som er på vei inn i pensjonsalder, skriver om er at å ta på seg tøflene og gå løs på ostefatet etter middag, er helt ok etter fylte 32 år. Men å dra på seg anorakken på tur funker kun etter 37 år.

Og det å snakke om «dagens ungdom» er for de over 45 år. Kan det forresten ha noe med at Khloe Kardashian satte  strek over skinny jeansen nylig og motemagasinet Vogue antydet at den er ute av motebildet? Redaktøren av nettstedet RetireSavvy, Andrew Sheen, mener resultatene av undersøkelsen beviser at du er så gammel som du føler seg. Han legger til at mange unge enten vil, eller forventer at den eldre generasjonen skal tre rolig inn i siste halvdelen av livet.

Men at en veldig stor andel av denne generasjonen ikke har noen intensjoner om å gjøre akkurat det. Vi gir tommel opp! Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Tipping Lotto Trav Portia Y. Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Jennifer Aniston vet godt hvor skapet skal stå, og har sagt fra om det mange ganger. Promotion med annonselenker Sommerens feteste pikéskjorter. Men dette er første gang forskere har fått tilgang til denne informasjonen. De utførte spørreundersøkelser blant spillerne og kunne så sammenlikne svarene med spillets egne databaser over spillernes atferd. Nesten spillere deltok i studien. Som takk for hjelpen fikk de en gjenstand som kunne brukes i spillet.

I løpet av de fire årene Everquest 2 har eksistert, har mer enn spillere vært innom nettrollespillet. Informasjonen fra Everquest 2 fylte 60 terabyte med data 1 terabyte tilsvarer gigabyte. Forskerne regner med at så mange som 45 millioner mennesker spiller i de ulike nettrollespillene som finnes på markedet i dag. Hadde økonomien inne i disse spillene dreid seg om ekte penger, hadde nettrollespillene vært verdens syvende største økonomi, basert på bruttonasjonalprodukt.

For forskerne er nettrollespillene interessante, ikke bare for studier av spill, men også som enorme systemer for sosiale samhandling. Regler for leserkommentarer på forskning. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet. Vi anbefaler at du skriver kort. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt.

Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet. View the discussion thread. Top menu Annonser på forskning. Nettavis om norsk og internasjonal forskning. Voksne kvinner spiller mest. En studie av spillere i nettrollespillet Everquest 2 avslører at det ikke er tenåringsguttene som spiller mest.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler Regler for leserkommentarer på forskning.

Nisseluer på moten i World of Warcraft. Dataspillavhengighet øker om sommeren. Våre samarbeidspartnere Akershus universitetssykehus HF. De nasjonale forskningsetiske komiteene. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. GenØk — Senter for biosikkerhet. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse. Nasjonalt senter for e-helseforskning. Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge - NUBU.

NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning.

Nope, vi gjør heller som Kate Moss Lar håret flagre og koser oss på festival. Et bilde publisert av Kate Moss Agency katemossagency mandag Undersøkelsen viser også at, selv om mange syns alle bør få være på sosiale medier, uansett alder, så er det også noen som mener at Twitter  bør droppes ved 47 års alder og at Facebook-profilen bør fjernes ved fylte 49 år.

Men hvem tror de egentlig holder Facebook i live? Jo det er jo folk over 40, og særlig folk over Yngre har for lengst gått videre Andre festlige funn nettsiden, for folk som er på vei inn i pensjonsalder, skriver om er at å ta på seg tøflene og gå løs på ostefatet etter middag, er helt ok etter fylte 32 år. Men å dra på seg anorakken på tur funker kun etter 37 år. Og det å snakke om «dagens ungdom» er for de over 45 år. Kan det forresten ha noe med at Khloe Kardashian satte  strek over skinny jeansen nylig og motemagasinet Vogue antydet at den er ute av motebildet?

Redaktøren av nettstedet RetireSavvy, Andrew Sheen, mener resultatene av undersøkelsen beviser at du er så gammel som du føler seg. Han legger til at mange unge enten vil, eller forventer at den eldre generasjonen skal tre rolig inn i siste halvdelen av livet. Men at en veldig stor andel av denne generasjonen ikke har noen intensjoner om å gjøre akkurat det. Vi gir tommel opp! Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger! Tipping Lotto Trav Portia Y.

Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Jennifer Aniston vet godt hvor skapet skal stå, og har sagt fra om det mange ganger. Promotion med annonselenker Sommerens feteste pikéskjorter. Realitystjernen Kim Kardashian 36 er kjent for sine mange selfies.

Vi har ikke peiling Erik Stephansen. Kuling og regn til hele landet, og så lenge varer det StormGeo. I underkant av 6 prosent av heldøgns sykehusopphold blant personer over 80 år skyldtes lårbensbrudd i Nesten 10 prosent av alle polikliniske behandlinger på somatiske sykehus i kom av ulike sykdommer i muskel- og skjelettsystemet.

Hjerte- og karlidelser har i mange år vært utbredt i den voksne delen av befolkningen. Mange lever med slike lidelser, og mange dør som en følge av dem. Hjerte- og karsykdom er en stor gruppe lidelser som omfatter hypertensjon høyt blodtrykk , ischemisk hjertesykdom som angina og hjerteinfarkt, samt andre karsykdommer i hjerne, arterier eller vener.

Andelen med alvorlige diagnoser innenfor sykdomsgruppen hjerte- og karsykdom øker markert etter årsalderen. Slike lidelser er klart mer utbredt blant eldre. Mens en av i alderen år oppgir at de har en slik lidelse, har nesten fire av ti over 66 år slike lidelser. Mens 13 prosent i befolkningen hadde slike lidelser i , oppgir altså 16 prosent det samme i Forekomsten av hjerte- og karsykdommer i befolkningen har vært relativt stabil siden midten av tallet, og økningen i kan sannsynligvis tilskrives trekk ved Helseundersøkelsen se boks 1 og figur 4.

Utviklingen i andel med hjerte- og karsykdom har vært stabil for unge siden midten av tallet. Blant menn over 66 år har det vært en jevnt økende forekomst av hjerte- og karsykdom fra tallet frem til slutten av tallet. Denne veksten har imidlertid snudd. Også mange eldre kvinner har hjerte- og karlidelser, og også blant eldre kvinner har noen færre slike lidelser i enn tidligere.

Nye metoder ble innført i forkant av og under selve datainnsamlingen av Helseundersøkelsen Sykdomsopplysningene i og undersøkelsene ble samlet inn ved såkalte penn og papirintervjuer. I ble nye metoder tatt i bruk og mye ressurser ble satt inn i forkant av og under selve datainnsamlingen.

Penn og papir ble byttet ut med bærbare datamaskiner. PC-registrering av opplysninger under selve intervjuet skapte en annerledes intervjusituasjon, og dette kan ha påvirket registreringen av blant annet sykdomsopplysningene.

Intervjukorpset som gjennomførte intervjuene, ble instruert i hvordan de skulle benytte det nye verktøyet, og hvordan de skulle intervjue om helse spesielt. Som en del av dette opplegget ble det laget en instruksjonsvideo for å forberede intervjuerne på oppgaven. Undersøkelsen ble svært fokusert og nøye fulgt opp. Dette kan ha medført høyere rapportering av sykelighet i den årgangen Ramm Samtidig som færre har hjerte- og karlidelser, var antallet som døde av hjerte- og kardødsfall i det laveste de siste 50 årene.

Blant norske menn under 70 år og kvinner under 80 år har det ikke vært registrert så lav hjerte- og kardødelighet i løpet av vel år, og for de eldste har det ikke vært et så lavt dødelighetsnivå siden før 2. Blant menn i alderen år har den relative nedgangen i perioden vært på om lag 70 prosent. Krefthyppigheten i befolkningen har økt betydelig siden tallet. I ble det registrert vel 17  nye tilfeller av kreft, mens nesten 22  nye tilfeller ble registrert i Utbredelsen av en del kreftsykdommer øker utover i livsløpet.

Forekomsten av nye krefttilfeller har blant annet sammenheng med befolkningens størrelse og alderssammensetning. Fra til har antall innbyggere i Norge økt, og befolkningen har blitt eldre. Rundt 1  av de nye krefttilfellene skyldes endringer i befolkningens størrelse og alderssammensetning, mens om lag 4  kommer av økt kreftrisiko Svalund b. Generelt har menn høyere krefthyppighet enn kvinner. I aldersintervallet mellom 29 og 59 år er imidlertid krefthyppigheten blant kvinner høyere.

Den viktigste årsaken er at den hyppigste kreftformen blant kvinner, brystkreft, debuterer år tidligere enn den hyppigste kreftformen blant menn, prostatakreft. I tillegg forekommer kreft i de kvinnelige kjønnsorganene hyppigere enn i mannlige i denne aldersgruppen, når vi ser bort fra prostatakreft. Menns oversykelighet av lungekreft er mer enn halvert i løpet av tallet. Forekomsten av nye lungekrefttilfeller har økt med 50 prosent blant middelaldrende kvinner, mens nivået har vært stabilt blant menn.

Dette skyldes at kvinnene i lengre tid har hatt røykevaner på linje med menn. Lungekreft er en av få kreftformer hvor flere årsaker til sykdommen er kjente. Dersom ingen hadde røykt i Norge, kunne om lag 85 prosent av alle lungekrefttilfellene vært unngått Kreftregisteret Risikoen for lungekreft kan mangedobles ved eksponering for kreftfremkallende stoffer dersom det er kombinert med røyking. I enkelte yrkesgrupper har det vært en klar overrisiko som har sammenheng med påvirkning i arbeidsmiljøet.

Det gjelder spesielt for ansatte i krom-, asbest- og nikkelindustrien. Videre tyder undersøkelser på at høyt radoninnhold i bolighus kan øke risikoen, samt at langvarig passiv røyking kan gi en liten økt risiko Kreftregisteret Kreft er en sjelden sykdom blant barn og unge.

Om lag barn under 15 år fikk kreft årlig i perioden De hyppigste kreftformene var leukemi 30 prosent og svulst i hjernen eller annen del av nervesystemet 30 prosent. Også blant ungdom og yngre voksne er kreft en relativt sjelden sykdom. I fikk noe over 1  personer mellom 15 og 29 år en kreftdiagnose. Nær halvparten av krefttilfellene blant menn i denne aldersgruppen skyldtes kreft i testiklene.

Bildet var mer sammensatt blant kvinnene. For kvinner i alderen år er brystkreft den vanligste kreftformen. Kreft er hyppigste dødsårsak for de under 80 år. Bakgrunnen er ikke at kreftforekomsten har økt mye, men at hjerte- og karsykdommene har gått tilbake blant middelaldrende og eldre under 80 år. Først etter årsalder er disse sykdommene viktigste dødsårsak. Mens hjerte- og karsykdommer utgjorde 39 prosent av alle dødsfall i , var andelen 49 prosent i Til sammenligning steg andelen som døde av kreft fra 21 til 25 prosent i den samme perioden.

På samme måte som arbeidsliv, økonomiske og sosiale forhold virker inn på den enkeltes helse, henger den enkeltes opplevelse og rapportering av sykdom sammen med samfunnets organisering av helsevesenet. Utviklingen i helsevesenet har medført at det kan behandle et videre spekter av helserelaterte tilstander og "sykdom" enn tidligere. Plager som tidligere var regnet som utenfor sykdomsbegrepet, behandles nå av helsevesenet.

På sett og vis produserer helsevesenet "sykdom" gjennom sin evne til å behandle stadig nye tilstander Elstad Delvis lever vi lenger med helseplager, og har kontakt med helsevesenet av den grunn. Delvis har fremgang innen medisin ført til at folkehelsen er bedret. Utforming av helsevesenet, og bruk av helsetjenester på grunn av sykdom, grad av uførepensjonering i befolkningen og lignende, påvirker fordelingen av økonomiske midler i samfunnet.

På første del av tallet utgjorde helseutgiftene om lag 8 prosent av bruttonasjonalproduktet BNP. Foreløpige tall for viser at helseutgiftene utgjorde nesten 10 prosent av BNP. Helseutgiftenes andel av BNP har dermed økt i en periode hvor BNP har økt betydelig som en følge av økende oljeinntekter. Tar man hensyn til dette og ser på helseutgiftene i forhold til BNP for Fastlands-Norge, viser tallene en jevn økning i andelen over hele perioden, fra drøyt 10 prosent i til nesten 13 prosent i foreløpige tall.

På samme måte har de totale helseutgiftene per innbygger økt de siste ti-femten årene. I var offentlige og private utgifter til helseformål om lag 24  kroner per innbygger. I var nivået steget til vel 31  kroner per innbygger.

Utgiftene er målt i faste priser, noe som betyr at de er korrigert for lønns- og prisvekst. De totale helseutgiftene i Norge er beregnet til i underkant av milliarder kroner i Dette omfatter alle utgifter som kan relateres til å fremme helse og kurere sykdom. Medisinsk behandling, som behandling av pasienter ved sykehus, legekontor og tannlegekontor, utgjør nesten halvparten av de samlede utgiftene, mens utgifter i forbindelse med sykehjem og hjemmesykepleie står for nesten en fjerdedel.

Av dette er to tredeler utgifter til opphold på sykehjem. I tillegg er utgifter til medisinske produkter for pasienter uten innleggelse, som legemidler og annet medisinsk utstyr, store utgiftsposter.

De løpende helseutgiftene, eksklusive investeringer, var på nesten milliarder kroner i Nesten 40 prosent av helseutgiftene, blant annet helseadministrasjon og sykehustjenester, finansieres med statlige midler. Sykehjemstjenester og hjemmesykepleie er hovedsakelig finansiert av kommunene, og dette er den største helserelaterte utgiftsposten for kommunene. Av de i alt 39 milliardene som kommunene brukte på helse i , var i overkant av 30 milliarder kroner knyttet til helsetjenester ved sykehjem og hjemmesykepleie.

Utgifter til medisiner og medisinsk utstyr er den største utgiftsposten for husholdningene. Husholdningene finansierer drøye 40 prosent av utgiftene til medisiner og medisinsk utstyr, mens resten finansieres gjennom folketrygden. I tillegg er egenandeler knyttet til legetjenester, først og fremst tannlegetjenester, en viktig utgiftspost for husholdningene. Egenbetalingene fra husholdningene utgjør totalt i underkant av 17 prosent av de løpende helseutgiftene.

Tannhelsetjenester for voksne finansieres i stor grad av den enkelte. Hver og en må betale kostnaden ved å besøke tannlege. I de senere årene har i overkant av 70 prosent av befolkningen 16 år eller over besøkt tannlege i løpet av det siste året levekårsundersøkelsene.

Egenfinansiering av tannhelsetjenester medfører imidlertid en fare for at noen ikke har råd til å besøke tannlegen når de har behov for det. Først og fremst gjelder det yngre og mennesker med lav husholdningsinntekt Svalund c. Kostnadene til helseformål har steget jevnt de senere årene. I hvilken grad har de økte kostnadene medført økt produktivitet i form av flere årsverk og behandlede i helsetjenestene?

De offentlige helsetjenestene i Norge har en hierarkisk oppbygning. Primærlegetjenesten, fastleger og andre allmennleger, tilbyr generelle tjenester. Primærlegetjenesten har en lav terskel, der den enkelte kan benytte seg av tjenesten ut fra eget ønske.

Legene i primærlegetjenestene fungerer også som portvakter, og regulerer tilgangen til mer spesialisert behandling i behandlingshierarkiet. Disse mer spesialiserte tjenestene finnes på sykehus og institusjoner innen somatikk og psykisk helsevern, rusbehandling, ambulansetjeneste og privatpraktiserende spesialister med driftsavtale, kalt spesialisthelsetjenesten.

Etter at fastlegeordningen ble innført i , er ventetiden i primærlegetjenesten redusert. Spesielt er ventetiden markert kortere for de eldste aldersgruppene. Imidlertid har de tradisjonelle forskjellene i ventetid mellom høy- og lavforbruksgrupper blitt opprettholdt fra til Fremdeles er det slik at kvinner venter lenger på vanlig time enn menn, og eldre venter lenger enn yngre Finnvold, Svalund og Paulsen Legens kjønn kan ha betydning for pasientene.

Spesielt er det slik at kvinner ønsker kvinnelige fastleger, samtidig som kvinner bruker primærlege hyppigere enn menn. Imidlertid er det færre kvinnelige enn mannlige primærleger. Allikevel er det ingen spesielle problemer med ventetiden hos kvinnelige leger etter iverksetting av reformen, slik erfaringene fra fastlegeforsøket gjorde det naturlig å forvente Finnvold, Svalund og Paulsen I tillegg til at fastlegeordningen i seg selv kan ha bidratt til å redusere ventetiden, har det etter vært en relativt stor vekst i antall årsverk i kommunelegetjenesten, noe som nok også har bidratt til endringene i ventetid.

Mens det var 8,5 legeårsverk per 10  innbyggere i , har dette økt til 9 i I de senere årene har kapasiteten, i form av årsverk, økt betraktelig i spesialisthelsetjenesten. I var det i underkant av 63  årsverk i spesialisthelsetjenesten, noe som har økt til 91  årsverk i Noe av veksten i årsverk skyldes imidlertid trekk ved selve statistikken.

Private sykehus som ikke er på offentlige helseplaner ble inkludert i statistikken fra og med Fra ble private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner inkludert i statistikken for somatiske institusjoner, og i ble rusinstitusjoner inkludert. Veksten i årsverk varierer samtidig med yrke.

Mens antall legeårsverk har økt med 80 prosent, har antall psykologårsverk økt med over prosent. Oppholdene ved norske sykehus er blitt flere, men av kortere varighet. Ny teknologi og nye behandlingsformer har også åpnet for større grad av dagbehandling. Innføringen av innsatsstyrt finansiering ISF i bidro til denne utviklingen. Kvinnene sto for nær 55 prosent av heldøgnsoppholdene og nær 52 prosent av dagoppholdene ved somatiske sykehus i Denne andelen er nokså konstant fra år til år.

Til tross for at kvinner bruker sykehus mer enn menn, har likevel gutter under 15 år og menn over 50 år et større forbruk av sykehustjenester enn kvinner i de samme aldersgruppene.

For aldersgruppene mellom 15 og 50 år skyldes det meste av merforbruket blant kvinner sykehusopphold knyttet til svangerskap og fødsel. Fordi kvinner lever lenger enn menn har de høyere gjennomsnittsalder. Tar en hensyn til dette og ser bort fra sykehusopphold knyttet til svangerskap og fødsel, er menn brukere av sykehustjenester i større grad enn kvinner.

Vel 52 prosent av døgnoppholdene og 53 prosent av dagoppholdene ville da gjelde menn. I de senere årene har det vært et politisk ønske å satse på psykisk helsevern og å bedre behandlingstilbudet. Utviklingstrekkene fra de siste årene fortsatte i I samsvar med målsetningene i "Om opptrappingsplanen for psykisk helse " St.

I psykisk helsevern for barn og unge øker antall leger og psykologer. De utgjør nå nesten 29 prosent av årsverkene. Til sammenligning utgjorde de 21 prosent av arbeidsstokken i De foregående årene har det vært en svært sterk økning i konsultasjoner, en økning som flater noe ut i På tross av en utflating er veksten på 10 prosent fra Liggetiden på sykehus og institusjoner innenfor psykisk helsevern har blitt vesentlig redusert de senere årene, fra gjennomsnittlig oppholdsdøgn per utskrivning i til 39 døgn per utskrivning i Reduksjonen kommer delvis av en ønsket dreining i behandlingstilbudet i retning av mer poliklinisk behandling.

Det har de senere årene vært et mål at institusjonene skal yte aktiv behandling, og ikke være et varig bosted for langtidspasienter. Et resultat er at flere enn tidligere blir utskrevet fra institusjoner innen psykisk helsevern. Et annet resultat er at tallet på døgnplasser i institusjoner innenfor psykisk helsevern for voksne er kraftig redusert de siste ti-femten årene. Mens det i var 8  døgnplasser, er dette redusert til 5  i Bare fra utgangen av til utgangen av har det blitt over 2 prosent færre døgnplasser innenfor institusjoner i psykisk helsevern.

Seniorer i Norge , Statistiske analyser 72, Statistisk sentralbyrå.

Pornstar escort agency norske jenter xxx

ESCORT GIRL GUIDE FREE MEET N FUCK SITES

Alle nettrollespill har store mengder data om spillernes kjønn, alder, spilletid og andre aktiviteter i spillet. Dessuten spiller de voksne spillerne mer enn tenåringene. Hele nedgangen kan tilskrives redusert ulykkesdødelighet. I kjøpte Kidsa 23 barnehager på randen av konkurs fra en stiftelse i Bergen. Det ble imidlertid gjennomført en levekårsundersøkelse blant ikke-vestlige innvandrere for ni år siden, i Gulløy, Blom og Ritland Free cam sites chat trondheim